BẢNG GIÁ ÁO THUN ĐỒNG PHỤC

GIÁ ÁO LOẠI THƯỜNG

SỐ LƯỢNG      CỔ TRÒN     CỔ TRỤ    CÁ SẤU     ÁO KHOÁC

10                      130.000         140.000      142.000      167.000

15                      115.000         125.000      127.000       152.000

20                      100.000         110.000      112.000       137.000

25                        90.000         100.000      102.000       127.000

30                        85.000           95.000        97.000       122.000

40                        80.000           90.000        92.000       117.000

50                        74.000           84.000        86.000       111.000

80                        70.000           80.000        82.000       107.000

100 - 200            68.000           78.000        80.000       105.000

Trên 200 Liên Hệ trực tiếp 090 8286 198 để được giá tốt nhất.

 GIÁ ÁO LOẠI TỐT

SỐ LƯỢNG      CỔ TRÒN       CỔ TRỤ      CÁ SẤU    ÁO KHOÁC

10                       140.000         150.000        152.000     177.000

15                       125.000         135.000        137.000      162.000

20                       110.000         120.000        122.000      147.000

25                       100.000         110.000        112.000      137.000

30                         95.000         105.000        107.000      132.000 

40                         90.000         100.000        102.000      127.000

50                         84.000           94.000          96.000       121.000

80                         80.000           90.000          92.000       117.000

100 - 200             78.000           88.000          90.000       116.000

Trên 200 Liên Hệ trực tiếp 090 8286 198 để được giá tốt nhất.

Giá trên đã bao gồm chi phí tư vấn thiết kế, miễn phí 1 vùng in

(tối đa 4 màu)

Trường hợp vùng in miễn phí lớn hơn 4 màu vui lòng tính thêm 5.000đ/1 màu in(đối với số màu tăng thêm)

Áo tay raplan cộng thêm 10.000đ/1 áo

Áo tay dài cộng thêm 10.000đ/1 áo

Tay áo khác màu thân áo cộng thêm 10.000đ/1 áo