Cần tuyển thợ may

Công ty TNHH Sản xuất Thiết kế Việt Anh cần tuyển 10 thợ may